Välkommen till Göransgården! Hemmet är till för dig som har ett särskilt behov inom socialtjänsten. Det är om du har ett psykiskt eller socialt funktionshinder som Göransgården kan komma i fråga. Göransgården drivs av en stiftelse, som kom till tack vare Mona Göransson, som under 1930-talet skapade Göransgården och sedermera donerade en stor summa pengar till dess verksamhet.

Välkommen!

Skidåkning, Vandringar och fantastiska upplevelser