Välkommen till Göransgården

Välkommen till Göransgården! Hemmet är till för dig som har ett särskilt behov inom socialtjänsten. Det är om du har ett psykiskt eller socialt funktionshinder som Göransgården kan komma i fråga. Göransgården drivs av en stiftelse, som kom till tack vare Mona Göransson, som under 1930-talet skapade Göransgården och sedermera donerade en stor summa pengar till dess verksamhet.

Välkommen!

Skidåkning, Vandringar och fantastiska upplevelser